Den norske valgordningen

Les om hvordan den norske valgordningen fungerer ved stortingsvalg

Ny revisjon av valgloven

I 2017 nedsatte regjeringen et nytt valglovutvalg som skal «fremme et helhetlig forslag til en ny valglov» innen utløpet av

Les mer