Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 2019 viser at fylkesfordelingen av mandater vil endres foran valget i 2021. Foreløpige beregninger viser at tre mandater skifter fylke. Akershusvile få to mye mandater, mens Oslo vil få ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver. Den endelige fylkesfordelingen vil bygge på befolkninsgtall pr. 1.1.2020.

Se også Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser.