Høyeste og laveste oppslutning for hvert parti

Partibarometrene viser ofte betydelige forskjeller mellom høyeste og laveste oppslutning for enkelte partier. I denne oversikten viser vi henholdsvis høyeste og laveste nivå for hver måned, samt gjennomsnittet av alle målinger.

Arkiv over månedlige partimålinger

November 2019 Oktober 2019 August 2019   Juni 2019  Mai 2019  April 2019  Mars 2019  Februar 2019  Januar 2019   Desember 2018  November 2018  Oktober 2018  September 2018  August 2018  Juni 2018  Mai 2018 April 2018  Mars 2018  Februar 2018  Januar 2018   Desember 2017

Oppslutning om regjeringspartiene

Viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom hele regjeringsperioden for følgende regjeringer: Bondevik 2001-05, Stoltenberg 2005-09, Stoltenberg 2009-13, Solberg 2013-2017 og Solberg 2017-21 fortløpende.

Favoriserer meningsmålingsbyråene noen av partiene?

Noen ganger hevdes det at enkelte meningsmålingsbyråer systematisk gir noen partier høyere – respektive lavere – oppslutning på de månedlige partibarometrene enn de øvrige byråene. Figurene under viser om, og i hvilken grad, dette er tilfelle. Figurene er basert på et gjennomsnittlig avvik for de 12 siste månedene for hvert byrå.

Partienes oppslutning måned for måned siden 1997

Partienes oppslutning går opp og ned. For enkelte partier har det vært mest nedturer, særlig når vi ser dette i et langtidsperspektiv. Figuren under viser oppslutning om de ulike partiene siden 1997, basert på et gjennomsnitt av meningsmålinger for vedkommende måned.

Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2019

Andelen kvinner i fylkestingene har helt siden direkte fylkestingsvalg ble innført i 1975 ligger litt over kvinneandelen i kommunestyrene. Kvinneandelen har imidlertid økt over tid, og nådde et nytt topp-punkt både i kommunestyrer og fylkesting i 2019.

LO-medlemmenes stemmegivning 1965-2017

LO-medlemmer har tradisjonelt vært trofaste Arbeiderpartivelgere, eller i alle fall stemt på partier til venstre for sentrum. I de senere år har imidlertid LO-medlemmenes stemmegivning variert mer og vært preget av oppslutning også om partier på høyresiden. I 2001, da Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste stortingsvalg siden 1924, var det bare 33 prosent av LO-medlemmene som […]

Dokumentasjonsrapporter og tabeller fra valgundersøkelsene

Alle stortingsvalgsundersøkelsene siden 1993 er dokumentert i egne rapporter fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapportene inneholder også spørsmålsformuleringer og frekvensfordelinger. Se rapportene: 2017-undersøkelsen (spørreskjema ) 2013-undersøkelsen 2009-undersøkelsen 2005-undersøkelsen 2001-undersøkelsen 1997-undersøkelsen 1993-undersøkelsen