Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall viser at fylkesfordelingen vil bli annerledes ved valget i 2021 enn i 2017. Partienes stemmetall er det samme, men fordelingen på fylkene ville blitt annerledes. Dette får konsekvenser for partienes mandatgevinst og i enda større grad for hvilke representanter som ville blitt valgt inn.  To mandater ville skiftet parti: […]

Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 2019 viser at fylkesfordelingen av mandater vil endres foran valget i 2021. Foreløpige beregninger viser at tre mandater skifter fylke. Akershusvile få to mye mandater, mens Oslo vil få ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver. Den endelige fylkesfordelingen vil bygge på […]