ZIGNE – Hva er signifikanstesting?

Zigne er et program der kan selv kan undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. Utvalgsundersøkelser brukes for å si noe om den befolkningen (universet) som utvalget er trukket fra. Observasjonene i slike utvalg er imidlertid beheftet med tilfeldigheter. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet […]

Skjermbilder fra Celius

Hovedbildet i Celius med øverste menylinje Stemmetall, prosentfordeling, distriktsmandater og utjevningsmandater Fylker hvor partiene har vunnet det siste mandatet Mandatfordeling på parti og fylke Hvilke fylker har partiene fått utjevningsmandatene i? Restbrøker for fordeling av utjevningsmandatene på fylkene Endre første delingstall, sperregrense, fordelingsmetode osv. Endre distriktsfordelingen av mandatene   Hjelpefilen

Celius – Mandatberegning og oppslagsverk

Celius er et dataprogram (for Windows) som gjør det mulig å foreta mandatberegninger for stortingsvalg, kommunevalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg. Alle stortingsvalg etter 1945 er lagt inn i programmet, og man kan legge inn egne data. Programmet regner også ut mandatfordelinger basert på meningsmålinger (hvor treffsikre er slike mandatberegninger?). Man kan endre de fleste bestemmelser i valgordningen slik at man […]