Hvor treffsikker er en slik mandatberegning?

Det er viktig å være klar over hvilke forutsetninger som ligger til grunn for mandatberegninger basert på meningsmålinger. For det første forutsetter man at meningsmålingen kan sidestilles med et faktisk valgresultat. Man ser med andre ord bort fra at alle meningsmålinger er beheftet med usikkerhet og feilmarginer. Når det gjelder beregninger av Stortingets sammensetning, forutsetter man for  det andre at valgvinden blåser likt […]