Valgforskning

Her finner du rapporter fra valgundersøkelser, publikasjoner med mer.

Se også Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Velgervandringer 2013-2017

De foreløpige resultatene fra valgundersøkelsen 2017 bygger på to datakilder. Den første er en valgkampundersøkelse hvor vi i juni 2017 spurte

Les mer