Meningsmålinger
 Gjennomsnitt av partimålinger (oppdateres i slutten av hver måned)
 Holdning til norsk medlemskap i EU

Mandatberegningene er gjort i Celius. Hvor treffsikre er disse beregningene?
Den vanskelige signifikansen.
Hjem   Siste måned (Stortingsvalg)

Siste 12 måneder


Favoriserer instituttene noen av partiene?

Høyeste og lavest oppslutning for hvert parti


Oppslutning om regjeringspartiene

Kommunevalg 2015


Partioppslutning siden 1997

Valgkampen 2009

Valgkampen 2005

Valgårene 1993-2013

Kommunevalget 2007

Kommunevalget 2011
  EU-opinionen

Lar velgerne seg påvirke av meningsmålingene?