Meningsmålinger
 Gjennomsnitt av partimålinger (oppdateres i slutten av hver måned)
 Holdning til norsk medlemskap i EU

Mandatberegningene er gjort i Celius. Hvor treffsikre er disse beregningene?
Den vanskelige signifikansen.
Hjem     Siste måned  

  Siste 12 måneder

  Favoriserer instituttene noen av partiene?

  Høyeste og lavest oppslutning for hvert parti

  Partioppslutning siden 1997

  Valgkampen 2009

  Valgkampen 2005

  Valgårene 1993-2013

  Kommunevalget 2007

  Kommunevalget 2011
     EU-opinionen
Påvirkes velgerne av meningsmålinger?
Hver måned publiseres det en rekke målinger av partienes oppslutning (partibarometre). Like før valg publiseres det slike målinger enda oftere. Hvilke konsekvenser har disse målingene? Hva sier internasjonal forskning om virkninger av slike målinger, hvilke tendenser ser vi for de ulike partiene i forkant av valgene, hvilke tiltak har andre land satt i verk, og hvilken rolle spiller metodiske spørsmål når det gjelder målinger av borgernes preferanser?