Gjennomsnitt av meningsmålinger (stortingsvalg) siste 12 måneder

Gjennomsnitt av meningsmålinger (stortingsvalg) for de de siste 12 måneder.