Favoriserer instituttene noen av partiene?

Noen ganger hevdes det at enkelte meningsmålingsinstitutter systematisk gir noen partier høyere – respektive lavere – oppslutning på de månedlige partibarometrene enn de øvrige instituttene. Figurene under viser om, og i hvilken grad, dette er tilfelle. Figurene er basert på et gjennomsnittlig avvik for de 12 siste månedene for hvert institutt.

 

Se oversikten