Profiler i norsk valgforskning: Hanne Marthe Narud (1958-2012)

Hanne Marthe Narud, f. 28 februar 1958, d. 20. juli 2012, var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1988 og dr.polit samme sted i 1996. Professor Narud ble tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning som student i 1985. Hun skrev sin hovedfagsoppgave og doktorgrad innenfor rammen av dette programmet og skrev senere en rekke artikler og  kapitler med analyser av velgeratferd og politisk representasjon. Hun ble professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 2001. I tillegg til valgforskning omfattet hennes interessefelt også koalisjonsdannelser og politisk rekruttering. I løpet av et alt for kort liv rakk hun likevel over svært mye. For å bevare minnet om alt det hun var engasjert i av ulike oppgaver innenfor faget statsvitenskap og det hun skrev av artikler, bøker og avhandlinger, legges hennes egen CV med dette tilgjengelig for alle interesserte. Som man vil se er det flere arbeider som ble publisert etter hennes død.

 

Les  CV

Profiler i norsk valgforskning: Henry Valen (1924-2007)

Henry Halfdan Valen, f. 20. mai 1924 i Hadsel, Nordland, d. 27. januar 2007 i Oslo. Sammen med Stein Rokkan etablerte Valen Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Den første valgundersøkelsen fant sted i forbindelse med stortingsvalget i 1957. Han var tilknyttet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for  samfunnsforskning helt til din død. Valen tok magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1954. Han ble dr. philos. samme sted i 1966, dosent ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1967 og professor samme sted 1969-91. Han hadde studie-/forskningsopphold ved University of Michigan 1956-57 og 1962-63. Valen var instituttbestyrer ved Institutt for statsvitenskap, UiO i perioden 1968-70. Han var prodekan ved SV-fakultetet i 1971 og 1974 og dekan samme sted i 1972 og 1974-77.  Valen var leder av Norsk Statsvitenskapelig forening 1961-67 og Nordisk Statsvitenskapelig Forening 1975-78. Han var styreleder for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (nå Norsk senter for forskningsdata, NSD) i perioden 1974-80. Valen var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og ble i 1998 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. I 1999 mottok han Norges forskningsråds pris for fremragende forskningsformidling. I 2004 ble han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen og han mottok i 2006 Norsk Statsvitenskapelig Forenings hederspris.

Se omtale i (Norsk biografisk leksikon),  (Wikipedia) og Hanne Marthe Naruds minnetale, og Hanne Marthe Narud og Anne Krogstads minneord.

 I forbindelse med Henry Valens 80-årsdag i 2004 utarbeidet bibliotekar Rune Hoelseth ved Institutt for samfunnsforskning en oversikt over Valens utallige publikasjoner. Denne oversikten er supplert med senere publikasjoner.

 

Les publikasjonsliste