Bare 10 prosent er svært interessert i politikk

I forbindelse med valg og valgkamper kan man få inntrykk av at store deler av befolkningen er engasjert og interessert i det som foregår. Sannheten er imidlertid at det er relativt få som er svært interessert i politikk. I Valgundersøkelsene finner vi at omlag 10 prosent av befolkningen sier de er meget eller svært interessert […]

Hvilke partier stemmer førstegangsvelgerne på?

Førstegangsvelgernes stemmegivning er spesielt interessant fordi den kan gi et forvarsel om det som vil skje ved fremtidige valg. Partier som mister oppslutning blant de yngste velgerne vil være bekymret for å om dette er et signal om at det kommer til å gå dårlig med partiet fremover. De norske valgundersøkelsene dekker perioden 1957 til […]

Flere velgere på vandring

Henry Valen ga i 1981 ut en bok med tittelen «Velgere på vandring». Det at velgerne skifter parti fra et valg til det neste er med andre ord ikke noe nytt. Velgervandringene økt markant fra midten av 1960-tallet fram mot valget i 1973, for å dempes ned mot begynnelsen av 1980-tallet. I perioden 1985-89 økte vandringene […]

Velgerne føler seg fortsatt knyttet til partiene

Velgernes tilknytning til politiske partier er målt i de norske valgundersøkelsene helt siden 1965. Spørsmålet har vært formulert slik: «Tenker du på deg selv som en høyremann/kvinne, en arbeiderpartimann/kvinne, en SV-mann/kvinne og så videre, eller føler du deg ikke knyttet til noen av partiene?» De som svarer bekreftende og nevner et parti, får følgende oppfølgingsspørsmål: […]

Den politiske tilliten går i bølger

I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger. Tilliten sank fram mot 1973, steg fram mot 1977 og holdt seg på samme nivå til 1985. Tilliten sank så mot slutten av 1980-tallet, for så å stige igjen […]

Partiprofiler 2005-2017

Hvor mange selvstendig næringsdrivende stemmer Høyre? Hvor mange arbeidere stemmer Arbeiderpartiet? Med data fra Valgundersøkelsene ved Institutt for samfunnsforskning / Statistisk sentralbyrå vises oppslutning om de enkelte partiene i ulike sosiale grupper. I tillegg vises partienes profiler, det vil si hvor stor andel de ulike gruppene utgjør av hvert partis velgerskare. Data er hentet fra […]

Ny bok: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017

Den 12. august 2019 ble den nye boken om stortingsvalget i 2017 presentert under Arendalsuken. Boken heter Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget i 2017 (Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2019) og er redigert av Johannes Bergh og Bernt Aardal med bidrag fra Anders Todal Jenssen, Toril Aalberg, Elisabeth Ivarsflaten, Dag Arne Christensen, Staffan Kumlin, […]

Climate concern and environmental protection

Anne Therese Gullberg and Bernt Aardal: «Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway (Environmental Policy and Governance, 2018) Abstract: The international literature on public attitudes finds that attitudes to climate change are closely related to attitudes to environmental protection. We ask whether […]

The 2017 Norwegian election

By Bernt Aardal and Johannes Bergh. Although the Storting election of 11 September 2017 reduced the number of seats backing the incumbent conservative government, it still gave the two governing parties and their supporting centre-right parties a parliamentary majority. Thus, Prime Minister Solberg’s premiership will continue after the election. In the previous period, the government […]

Hvilke saker var viktigst for velgerne i 2017?

Hvilke saker var viktigst for velgerne ved stortingsvalget i 2017? Hvilke partier mener velgerne har best politikk på ulike saksområder? I dette notatet presenterer Johannes Bergh og Rune Karlsen de første resultatene fra den store Valgundersøkelsen 2017.