Ny bok: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017

Den 12. august 2019 ble den nye boken om stortingsvalget i 2017 presentert under Arendalsuken. Boken heter Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget i 2017 (Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2019) og er redigert av Johannes Bergh og Bernt Aardal med bidrag fra Anders Todal Jenssen, Toril Aalberg, Elisabeth Ivarsflaten, Dag Arne Christensen, Staffan Kumlin, […]

Publikasjonen I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I hvilken grad og […]

Publikasjonen Norske velgere

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av H.M.Narud, F.Berglund, R.Karlsen, G.Stavn og S.Holberg. Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye […]

Publikasjonen Det politiske landskap

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og Andreas Tjernshaugen. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Bokens tittel viser til et forsøk på å tegne et politisk kart over norske velgere og partier. Når man skal tegne kart, trenger man kartkoordinater. […]

Det politiske landskap

Boken tegner et politisk kart over norske velgere og partier. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige kartkoordinater. I dag spiller velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger større rolle. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene viser likevel at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå. Til forlaget

Publikasjonen Valg og velgere

Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? Dette er noen av temaene som tas opp i denne […]