Meningsmålinger siste måned (stortingsvalg)

Alle partibarometre publisert siste måned og gjennomsnittsberegning. Oversikten oppdateres i slutten av hver måned når alle målingene er på plass. Se arkiv over tidligere målinger.

Arkiv over månedlige partimålinger

Oktober 2019 August 2019   Juni 2019  Mai 2019  April 2019  Mars 2019  Februar 2019  Januar 2019   Desember 2018  November 2018  Oktober 2018  September 2018  August 2018  Juni 2018  Mai 2018 April 2018  Mars 2018  Februar 2018  Januar 2018   Desember 2017

Høyeste og laveste oppslutning for hvert parti

Partibarometrene viser ofte betydelige forskjeller mellom høyeste og laveste oppslutning for enkelte partier. I denne oversikten viser vi henholdsvis høyeste og laveste nivå for hver måned, samt gjennomsnittet av alle målinger.

Partienes oppslutning måned for måned siden 1997

Partienes oppslutning går opp og ned. For enkelte partier har det vært mest nedturer, særlig når vi ser dette i et langtidsperspektiv. Figuren under viser oppslutning om de ulike partiene siden 1997, basert på et gjennomsnitt av meningsmålinger for vedkommende måned.

Oppslutning om regjeringspartiene

Viser gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene gjennom hele regjeringsperioden for følgende regjeringer: Bondevik 2001-05, Stoltenberg 2005-09, Stoltenberg 2009-13, Solberg 2013-2017 og Solberg 2017-21 fortløpende.

Favoriserer meningsmålingsbyråene noen av partiene?

Noen ganger hevdes det at enkelte meningsmålingsbyråer systematisk gir noen partier høyere – respektive lavere – oppslutning på de månedlige partibarometrene enn de øvrige byråene. Figurene under viser om, og i hvilken grad, dette er tilfelle. Figurene er basert på et gjennomsnittlig avvik for de 12 siste månedene for hvert byrå.

Meningsmålinger for dummies

Meningsmåling, opinionsundersøkelse, gallup, partibarometer: kjært barn har mange navn. Hver dag er man nesten sikker på å bli presentert for en eller annen måling eller undersøkelse som sier noe om hva Ola og Kari Nordmann mener om dette eller hint. Like ofte vil noen av oss rynke på nesen og ha innvendinger mot den den […]

Den vanskelige signfikansen

De fleste har fått med seg at det er et slingringsmonn (feilmarginer) på tall fra utvalgsundersøkelser som f.eks. partibarometre. Det ikke alle ha fått med seg er at den feilmarginen som oppgis for et parti ved en enkeltmåling ikke kan brukes når man skal sjekke om endringene over tid er statistisk signifikant.