Det politiske landskap

Boken tegner et politisk kart over norske velgere og partier. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige kartkoordinater. I dag spiller velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger større rolle. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene viser likevel at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå.

Til forlaget