Celius og ZIGNE

Celius og ZIGNE er programvare for å henholdsvis foreta mandatberegninger og undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig eller ikke. Her kan du lese mer om verktøyene, og bestill/laste de ned. Zigne foreligger nå som app både for Android og Apple i tillegg til online-versjon. Appen kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store. Kjør Zigne på nettet (ikke kompatibel med Internet Explorer, bruk en annen nettleser).

ZIGNE – Hva er signifikanstesting?

Zigne er et program der kan selv kan undersøke om et resultat fra en utvalgsundersøkelse er statistisk utsagnskraftig (signifikant) eller ikke. Utvalgsundersøkelser brukes for å si noe om den befolkningen (universet) som utvalget er trukket fra. Observasjonene i slike utvalg er imidlertid beheftet med tilfeldigheter. Men hvis individene er trukket med en på forhånd kjent sannsynlighet fra universet, kan vi kontrollere for tilfeldighetene. Dette fordi tilfeldighetenes spill i slike utvalg følger kjente teoretiske fordelinger. Signifikanstestens oppgave er å avgjøre om observasjonene i utvalget skyldes noe mer enn tilfeldigheter. Gjør de det, er observasjonen statistisk signifikant.

Observasjoner som kan testes med dette programmet er enten prosentdifferansen mellom to resultater fra samme utvalg, prosentdifferansen for resultater fra to utvalg, eller prosentandelen for et resultat fra ett utvalg. Man kan også foreta signifikanstesting for to serier av partimålinger, og for forskjellen mellom to gjennomsnitt. Det er også mulig å legge inn størrelsen på det universet utvalget er hentet fra.

 

Last ned Windows-versjonen

 

Celius – Mandatberegning og oppslagsverk

Celius er et dataprogram (for Windows) som gjør det mulig å foreta mandatberegninger for stortingsvalg, kommunevalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg. Alle stortingsvalg etter 1945 er lagt inn i programmet, og man kan legge inn egne data. Programmet regner også ut mandatfordelinger basert på meningsmålinger (hvor treffsikre er slike mandatberegninger?). Man kan endre de fleste bestemmelser i valgordningen slik at man studere konsekvensene for den endelige mandatfordelingen. Programmet er enkelt å bruke og egner seg både for skoleelever/studenter, journalister, politikere, forskere og velgere. (Se skjermbilder av programmet). Programmet distribueres og selges av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

 

Bestill programmet hos NSD

Skjermbilder fra Celius

Hovedbildet i Celius med øverste menylinje

Stemmetall, prosentfordeling, distriktsmandater og utjevningsmandater

Fylker hvor partiene har vunnet det siste mandatet

Mandatfordeling på parti og fylke

Hvilke fylker har partiene fått utjevningsmandatene i?

Restbrøker for fordeling av utjevningsmandatene på fylkene

Endre første delingstall, sperregrense, fordelingsmetode osv.

Endre distriktsfordelingen av mandatene

 

Hjelpefilen