Resultater fra skolevalgene 1983-2019

Valgresultater fra skolevalgene i perioden 1983-2019. I perioden 1983-1987 ble skolevalgene gjennomført dels i regi av AUF og dels i samarbeid mellom AUF og Unge Høyre. I 1989 ble skolevalget arrangert av IBM og NRK. Fra og med 1993 har Norsk senter for forskningsdata (tidligere Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) (NSD) hatt ansvaret for gjennomføringen av disse […]

Valgdeltakelse ved stortingsvalg etter alder og kjønn 2005-2017

Valgdeltakelsen varierer med både alder og kjønn. de yngste deltar mindre enn eldre, mens de aller eldste deltar mindre enn de middelaldrende. Tradisjonelt har kvinner brukt stemmeretten sin i mindre grad enn menn, men dette har endret seg de siste årene.

Valgdeltakelse ved stortingsvalg blant kvinner og menn 1915-2017

Mens menn brukte stemmeretten sin i større grad enn kvinner helt fram til slutten av 1980-tallet, har kvinner høyere deltakelse enn menn i valgene etterpå. Ved stortingsvalget i 2017  var valgdeltakelsen blant menn 76,8 prosent og blant kvinner 79,9 prosent. Samlet var valgdeltakelsen 78,2 prosent, for øvrig samme nivå som ved valget i 2013..

60 år med valgforskning – hva har vi lært?

I 2017 er det 60 år siden Stein Rokkan, Henry Valen og deres medarbeidere gjennomførte den første norske valgundersøkelsen. Surveydelen av det opprinnelige forskningsopplegget er blitt stående som det varige resultatet gjennom Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. I dag er dette ett av norsk samfunnsforsknings lengstvarende forskningsprosjekter, bestående av 14 landsrepresentative undersøkelser med mer enn […]