Meningsmålinger siste måned (stortingsvalg)

Alle partibarometre publisert siste måned og gjennomsnittsberegning. Oversikten oppdateres i slutten av hver måned når alle målingene er på plass. Se arkiv over tidligere målinger.

Partiprofiler 2005-2017

Hvor mange selvstendig næringsdrivende stemmer Høyre? Hvor mange arbeidere stemmer Arbeiderpartiet? Med data fra Valgundersøkelsene ved Institutt for samfunnsforskning / Statistisk sentralbyrå vises oppslutning om de enkelte partiene i ulike sosiale grupper. I tillegg vises partienes profiler, det vil si hvor stor andel de ulike gruppene utgjør av hvert partis velgerskare. Data er hentet fra […]