Meningsmålinger
Valg og valgstatistikk
Valgforskning
Valgordning
Celius og Zigne
Aktuelt
Siste innlegg Ny bok fra Valgforskningsprogrammet

Boken Valg og velgere er en analyse av stortingsvalget i 2013. Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? Boken lanseres på et seminar på Institutt for samfunnsforskning 12. august.