Meningsmålinger
Valg og valgstatistikk
Valgforskning
Valgordning
Celius og Zigne
Aktuelt
Siste innlegg Velgervandringer og valgdeltakelse

De første resultatene fra Valgundersøkelsen 2013 er lagt fram. KrF, Høyre og Sp hadde de mest trofaste velgerne, mens FrP og SV hadde de minst trofaste. De største vandringene ved valget i 2013 skjedde fra FrP til Høyre. Les mer. Les også hvorfor vi bruker paneldata i analysene av velgervandringer.