Valg i Norge

Historisk valgstatistikk, partioppslutning, mandatfordeling, valgdeltakelse i ulike grupper.

Meningsmålinger

Gjennomsnitt av meningsmålinger: siste måned, siste 12 måneder, høyeste og laveste oppslutning for partiene.

Valgforskning

Her kan du lese om partienes velgerprofiler, rapporter fra valgundersøkelsene og relevante publikasjoner.

Valgordning

Her kan du lese om utviklingen av den norske valgordningen over tid, og hvilken betydning ulike deler av ordningen har for partienes mandatgevinst.

Celius/Zigne

Les mer om dataverktøy for beregning av mandater og testing av statistisk signifikans. Last ned eller bestill.

Blogg

Bli oppdatert på relevante artikler i forhold til dagens meningsmålinger, forskning og annet aktuelt valgstoff.

Blogg

Publikasjoner

Valg og velgere

Det politiske landskap

Norske velgere

I valgkampens hete

Om Bernt Aardal

Bernt Aardal er professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Han har ledet Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning siden 1985.

Les mer